Här levde vi förr – Täällä elettiin ennenkin

02.03.2024 kl. 12.00 – 16.30

Vad vet vi egentligen om Karis under järnåldern? Var bodde de förhistoriska karisborna och vilka spår finns kvar av dem i dag?  

Här levde vi förr – Läppträsket under järnåldern är ett avgiftsfritt tvåspråkigt seminarium som är öppet för alla intresserade. Seminariet arrangeras lördagen den 2.3 kl. 12–16.30 på Tryckeriteatern i Karis, som arrangör fungerar Västra Nylands museum – regionalt ansvarsmuseum.  

De senaste åren har ny arkeologisk forskning gjorts vid Läppträsket i Karis, Raseborg. Under seminariet presenteras resultaten från bland annat Helsingfors universitets undersökning med markradar och även den senaste forskningen kring gravarna som finns i området.  

Anna Wessman som fungerar som professor i järnåldersarkeologi vid universitetsmuseet i Bergen, Norge berättar om hur man begravdes på järnåldern och om järnålderns gravar och begravningsritualer i Karis. Anna håller sitt föredrag på svenska.  

Satu Koivisto fungerar som forskare vid Lolland-Falster museum i Danmark och kommer att på finska berätta om vad som hittades i samband med utgrävningen av boplatsen Bäljars, där spår av odling från tidig järnålder har hittats.  

Wesa Perttola är doktorand i arkeologi vid Helsingfors universitet, han presenterar på finska resultatet av skanningen med markradar som skedde på åkern invid Karis Shell. Vad gömmer sig under åkermarken som vi inte kan se med blotta ögat?  

För att kunna koka rätt mängd kaffe till pausen så önskar vi att du anmäler dig på förhand, senast den 28.2 via https://www.lyyti.in/Lepinjarvi_2229/se 

Tidtabell 

Kl. 12 – 12.20 
Öppning av seminariet, introduktion till ämnet av Västra Nylands museum  

Kl. 12.20 – 13.20 
Anna Wessman: Hur begravdes man på järnåldern? Om järnålderns gravar och begravningsritualer i Karis 

Kl. 13.30 – 14.15 
kaffepaus 

Kl. 14.15 – 15.15 
Wesa Perttola: Uusien arkeologisten tutkimusmenetelmien testausta Karjaan Lepinjärvellä – monikanavaisen maatutkauksen pilottitutkimus Bäljarsin peltoalueella  

Kl. 15.15 – 16.15 
Satu Koivisto: Pilkahduksia varhaisen rautakauden asutuksesta ja viljelystä Karjaan Bäljarsissa 

Kl. 16.30 
Seminariet avslutas 

-------------------

Mitä Karjaan rautakaudesta pohjimmiltaan tiedetään? Missä karjaalaiset asuivat esihistorian aikana ja millaisia merkkejä heistä on säilynyt nykypäiviin? 

 

Täällä elettiin ennenkin – Lepinjärvi rautakaudella -seminaari on kaksikielinen, maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Seminaari järjestetään lauantaina 2.3.2024 klo 12–16.30 Karjaalla Tryckeriteaternissa, ja sen järjestää alueellinen vastuumuseo Länsi-Uudenmaan museo.  

Viime vuosina Raaseporissa Karjaalla sijaitsevan Lepinjärven ympäristössä on tehty uutta arkeologista tutkimusta. Seminaarissa esitellään muun muassa Helsingin yliopiston saamia maatutkaustuloksia ja myös alueen hautauksia koskevat tuoreimmat tiedot.  

Norjassa Bergenin yliopistomuseossa rautakauden arkeologian professorina toimiva Anna Wessman kertoo rautakauden hautaustavoista ja Karjaan rautakauden haudoista ja hautausrituaaleista. Anna esitelmöi ruotsiksi.  

Tanskassa Lolland-Falsterin museon tutkijana työskentelevä Satu Koivisto valottaa suomenkielisessä esitelmässään sitä, mitä Bäljarsin asuinpaikan arkeologissa kaivauksissa on havaittu – löydöt viittaavat viljelyyn jo varhaisella rautakaudella.   

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Wesa Perttola esittelee suomeksi Karjaan Shellin edustan pelloilla tehdyn maatutkauksen tuloksia. Mitä peltomullan alla mahtaa piillä? 

Kahvitarjoilun mitoittamiseksi seminaariin on etukäteisilmoittautuminen. Ilmoittautuminen viimeistään 28.2 https://www.lyyti.in/Lepinjarvi_2229/fi 

Seminaarin aikataulu 

Klo 12–12.20  
Seminaarin avaus, Länsi-Uudenmaan museon alustus aiheeseen  

Klo 12.20–13.20 
Anna Wessman: Hur begravdes man på järnåldern? Om järnålderns gravar och begravningsritualer i Karis 

Klo 13.30–14.15 
Kahvitauko 

Klo 14.15–15.15 
Wesa Perttola: Uusien arkeologisten tutkimusmenetelmien testausta Karjaan Lepinjärvellä – monikanavaisen maatutkauksen pilottitutkimus Bäljarsin peltoalueella  

Klo 15.15–16.15 
Satu Koivisto: Pilkahduksia varhaisen rautakauden asutuksesta ja viljelystä Karjaan Bäljarsissa 

Klo 16.30 
Seminaari päättyy 

 


Plats
TryckeriTeatern
Dalgatan 4 | Laaksokatu 4
10300 Karis