Lärkkulla Music - Sjung Gospel

08.10.2023 kl. 16.00 – 18.00
Ledare Elna Romberg och Daniel Stenbaek med band. I kören sångare från hela Svenskfinland!

Plats
TryckeriTeatern
Dalgatan 4 | Laaksokatu 4
10300 Karis