Jacke Björklund: Suomi – Finland – stand up show

14.11.2024 kl. 19.00 – 20.30

Mina damer och herrar, satirens kung och sarkasmens kejsare kommer att åka på turné med nytt material hösten 2024. Jacke Björklunds nya show Suomi - Finland handlar om oss finländare, våra attityder, seder, vårt samhälle och hur vi känner för olika saker.

 

Hyvät naiset ja herrat, satiirin kuningas ja sarkasmin keisari lähtee syksyllä 2024 kiertueelle uusilla jutuilla. Jacke Björklundin uusi show Suomi - Finland kertoo meistä suomalaisista, asenteista, tavoista ja yhteiskunnastamme, miten me suhtaudumme eri asioihin.
 


Plats
TryckeriTeatern
Dalgatan 4 | Laaksokatu 4
10300 Karis